ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNY DOOKOŁA OTOCZONY MUREM

W odróżnieniu od obiektu w Semna, mającego kształt monoli­tycznej bryły, jakby płasko ściętej sztucznej góry obmurowanej cegłą, forteca w Buhen stanowiła zespół architektoniczny otoczo­ny dokoła murem obronnym. Mur ten składał się ztrzech pozio­mów w układzie schodkowym. Najciekawszy fragment reprezen­towała umocniona brama wjazdowa. Tworzył ją wysu­nięty przed lico murów obronnych masywny czworoboczny blok, z wąskim wycięciem na wjazd w fasadzie frontowej i niewiele szerszym podwórzem w środku. Wrota znajdowały się dopiero w krótszym boku od strony wewnętrznej. W ten sposób wąskie wejście, przechodzące w nieco szersze podwórze, stanowiło groźną pułapkę dla wrogów. Stłoczeni w tym „gardle” w czasie bezpo­średniego szturmu na wrota, rażeni byli ze wszystkich stron przez obrońców znajdujących się na wieńczącym basztę bramną tarasie.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!