Z PRZEZNACZENIEM DO OBRONY

Drugi typ to potężnie ufortyfikowane cytadele przeznaczone wyłącznie do walki obronnej i obliczone na wytrzymanie długiego oblężenia. Pełniły one zarazem funkcje ośrodków administracyjnych. Tu mury i baszty zamykały z re­guły zwarty kompleks budowli, przeznaczonych głównie na po­mieszczenia dla żołnierzy i magazyny na broń oraz żywność. Do­skonałymi przykładami cytadeli drugiego typu były warownie we Wspomnianym już Tejszebaini i wiosce Aragac. W twierdzach obu typów znajdowały się też reprezentacyjne pomieszczenia dla władcy, namiestnika czy komendanta i świątynia. Sama stolica Urartu Tuszpa  jest dotąd najmniej zbadana. Wiadomo jednak, m. in. dzięki opisowi armeńskiego historyka z V w., Mojżesza Choreńskiego, że miasto to, założone w połowie IX w. p.n.e. przez króla Sarduriego I, było ludne, z szerokimi ulicami, dwu- i trzypiętrowymi domami, ozdobione parkami, kwietnikami i budowlami publicznymi, takimi jak na przykład łaźnie. Zajmowało długi pas przybrzeżny nad jeziorem Wan.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)