WSZYSTKIE FAZY OSADNICTWA

W toku licz­nych i długich kampanii wykopaliskowych udało się ustalić wszystkie kolejne fazy osadnictwa na wzgórzu Hissarlik, w tym niezwykle interesującą fazę Troi  oraz miasto z czasów rozsła­wionej przez Iliadą wojny trojańskiej, a więc z około 1200 r. p.n.e., odpowiadające warstwie stratygraficznej. Po omówionej już Troi lig, warownej,, osadzie zniszczonej około 2300 r. p.n.e., kolejne fazy osadnicze, do V włącznie, stanowiły kontynuację tej samej kultury. Troję prawie dwukrotnie większą od poprzedniczki założył około 1800 r. p.n.e. zupełnie inny lud, być może spokrewniony etnicznie z ówczesnymi mieszkańcami Myken, Tirynsu czy Orchomenos, czyli najstarszymi plemionami greckimi. W każdym razie podobieństwo kultury Troi i świata mykeńskiego jest bezsporne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)