WEDŁUG Z GÓRY OPRACOWANEGO PLANU

Najciekawszym chyba zjawiskiem w kulturze doliny Indusu było zakładanie miast według z góry opracowanego planu. Po­dobnie jak w większości osiedli miejskich starożytnego świata, i tu ulice przecinały się pod kątem prostym. Szerokie (niekiedy do 10 m), wybrukowane, zabudowane-były po obu stronach pięt­rowymi domami z cegły wypalanej, przy czym okna wychodziły na podwórza, a nie ku ulicy, co do dziś jest typowe dla krajów o klimacie gorącym, gdzie mieszkańcy szukają schronienia przed upalnym słońcem. Miasta kultury Harappy miały też — rzecz godna podziwu  doskonałe urządzenia wodociągowe i kanaliza­cyjne, zbiorniki na zapasy wody na czas suszy czy oblężenia, uliczne obmurowane ścieki, instalacje doprowadzające wodę do mieszkań, łaźni, budowli publicznych.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!