WAROWNE MIASTA HETYTÓW

Powstanie warownego miasta Zincirli datuje się na XII—VIII w. Inne warowne miasto w północnej Syrii, początkowo należące do państwa Mitanni, od XIV w. hetyckie  Karkemisz  datuje się na stulecia od XX do VIII. Zbliżony do czworoboku obszar miasta dzielił się na trzy główne części: rozległe miasto zewnę­trzne, mniejsze miasto wewnętrzne i cytadelę .Każda część otoczona była osobnym murem obronnym, wzniesionym z cegły suszonej, na kamiennym fundamencie. Fortyfikacje mia­sta wewnętrznego i cytadeli składały się ze wspomnianych już, typowych dla warownego budownictwa hetyckiego dwu części: masywnego, szerokiego wału o wygładzonej kamiennej nawierz­chni stromego nasypu i z właściwego muru z basztami i krene- lażem. Południową bramę w murach miasta wewnętrznego two­rzyły dwie olbrzymie baszty flankujące wejście, które wewnątrz mieściło jeszcze dwa poprzeczne pomieszczenia. Do cytadeli pro­wadziły, od północnej strony miasta wewnętrznego, monumental­ne schody, kończące się u wejścia do skomplikowanej wieloczęściowej warownej bramy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)