W SZCZĘŚLIWEJ ARABII I NA ZIEMIACH LEWANTU

Połączenie wymienionych w tym podrozdziale krain jest nie­wątpliwie zabiegiem sztucznym, służącym jedynie temu, by na szlaku wędrówki po obszarach cywilizacji starożytnych nie pomi­nąć rejonów, w których budownictwo obronne zaświadczone jest zachowanymi zabytkami lub przynajmniej śladami zabytków. Taka sztuczność wystąpi jeszcze nie jeden raz w książce, która zakłada objęcie wszystkich ważniejszych dla tematu obszarów, uwzględnienie tego aspektu w wielu przypadkach nie daje się podporządkować klarownemu, w pełni logicznemu układowi. Jeśli jednak przypomnieć, że istota założeń obronnych, zasada ich kształtowania była w określonych epokach identyczna lub po­dobna, to omawianie przykładów w zaskakujących niekiedy zesta­wieniach obszarów nie będzie może kwestią istotną.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)