USTALENIA NA PODSTAWIE BADAŃ

Badania archeologiczne, a zwłaszcza odnalezione archiwa asy­ryjskie, pozwoliły ustalić, że król Midas nie był bynajmniej po­stacią mityczną. Władca ten istotnie żył pod koniec VIII w. p.n.e., a nawet walczył z wojskami Sargona II. Gliniane tabliczki z pis­mem klinowym nic nie mówią o przygodzie z Dionizosem. Wia­domo natomast, że Midas zginął w walce z zakaukaskimi Kime- rami. Wykopaliska koło Doganlu odsłoniły z kolei resztki miasta, w którym prawdopodobnie król Midas rezydował. Miasto Midasa” leżało na wysokości 1300 m n.p.m. Nie było ono otoczone murami obronnymi, strzegły go natomiast zamki rozmieszczone na czterech otaczających teren miasta wynio­słościach. Jeden z tych zamków był prawdopodobnie rezydencją Midasa. Składał się on z dwu części: właściwego zamku-rezydencji na południowym stoku wzgórza i obwarowanych koszar na stoku północnym.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)