SZCZEGÓŁY I ELEMENTY UMOCNIEŃ PERSKICH

Między wałem a następnym murem jakby kolejnym stop­niem gigantycznych schodów — znajdował się głęboki rów. Sy­stem fortyfikacyjny istotnie — zdawałoby się — nie do zdobycia. Szczegóły i elementy umocnień perskich miast-warowni nie były czymś zupełnie nowym. Nieco inaczej wyglądał jedynie układ i sam system fortyfikacji miast, choć i on nawiązywał do wcześniejszych osiągnięć Hetytów, Asyryjczyków czy Chaldej­czyków. Sławę czasom perskim przyniosła jednak przede wszyst­kim architektura pałacowa. Dla zamknięcia najstarszych historycznych dziejów architektu­ry obronnej wypada jeszcze omówić wybrane przykłady z połud­niowej i dalekowschodniej Azji.Zdumiewające i prawdziwie egzotyczne — dla Europejczyka — cywilizacje południowej i dalekowschodniej Azji to świat istotnie odmienny  choć przecież mówiło się w nim o starożytnych kulturach dosta­tecznie różnych od późniejszych europejskich, by widzieć w nich egzotykę. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)