SYSTEM OBWAROWAŃ SUZY

System obwarowań Suzy oparty był na podobnej zasadzie, z tym tylko, że tu najwyższe miejsce miasta-twierdzy zajmowała cytadela. Na szczególną uwagę zasługuje jednak kształt samych umocnień (por. ryc. 31b). Składały się one z kilku linii wznoszą­cych się tarasami ku górze. Szeroki rów, wypełniony wodą, oble­wał taras, kt.órego niemal pionowa ściana wznosiła się na wyso­kość 18 m. Z tarasu, w pewnej odległości od jego krawędzi, wy­rastał pierwszy właściwy mur obronny, wysoki na 9 m, umoc­niony znacznie wyższymi basztami. Szeroka platforma wieńcząca ten mur, z przedpiersiem od zewnątrz, przylegała z kolei do ziemnego wału oblicowanego cegłą i umocnionego również baszta­mi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)