SYSTEM FORTYFIKACYJNY

System fortyfikacyjny twierdzy w Ki­szessu stanowił potrójny pierścień wysokich murów obronnych z basztami, przy czym każda kolejna linia umocnień wznosiła się na wyżej położonym tarasie. Do twierdzy prowadziła dobrze ob­warowana brama, za którą, jak by można sądzić z rysunku, znaj­dował się jeszcze rów wypełniony wodą. Przedstawione na dru­gim reliefie miasto Charchar otoczone było pojedynczym murem obronnym z basztami, lecz dodatkowym umocnieniem była tu rzeka okalająca obwarowania, a za nią wysoki obmurowany ta­ras, nad którym dopiero wyrastały mury obronne. Na wzgórzu wewnątrz miasta widać jakieś zabudowania pałacowe, być może będące zarazem cytadelą.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)