ŚWIAT EGEJSKI

Świat egejski, żywotny mniej więcej od 3000 do 1200 r. p.n.e., dość jednorodny kulturowo, nie obejmował jednak ludności jed­norodnej etnicznie. Przypuszcza się, że mieszkańcami Peloponezu, Wysp Cykladzkich, Troady byli Achajowie. Do około 1400 r. p.n.e. Kreteńczycy wyraźnie dzierżą w tym świecie prym. Poło­żenie ich wyspy stwarzało dogodne warunki do wspaniałego roz­woju żeglugi i handlu, to zaś prowadziło do pomyślności gospo­darczej i rozkwitu kultury. Około 1400 r. p.n.e. Achajowie praw­dopodobnie zdobywają Kretę, ich kultura — mykeńska — domi­nować teraz będzie przez około 300 lat, dopóki z kolei nie zmiecie jej inwazja Dorów, kolejnych plemion greckich napływających z północy Półwyspu Bałkańskiego.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!