STAROŻYTNE DZIEJE INDII

Kultura ludów zamieszkujących nad Indusem i Gangesem była więc co najmniej równa wiekiem kulturze sumeryjskiej i egipskiej. Czy łączyły ją już wtedy z Bliskim Wschodem jakieś kontakty i czy miały one większy wpływ na formy życia społecznego na Pół­wyspie Indyjskim — trudno dziś powiedzieć. Kontakty zapewne istniały, lecz nie musiały one mieć wpływu decydującego. Wa­runki naturalne — żyzna gleba, lasy, obfitość zwierzyny na ob­szarach dziś stanowiących już na ogół pustynię — wystarczały, by rozwinęło się tu życie osiadłe, wyrosły ludne miasta i wsie. Starożytne dzieje Indii dzieli się dziś na trzy okresy. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)