SKUTECZNE ROZWIĄZANIE

Sforsowanie tak potężnych i doskonale skonstruowanych obwa­rowań nie było zapewne rzeczą łatwą. Na uwagę zasługuje fakt, że — w przeciwieństwie do mezopotamskich umocnień, złożonych zwykle z dwu lub trzech oddzielnych pierścieni murów — tu jeden ich pierścień, jeden’potężny nasyp tworzył system kilku­stopniowej przeszkody. Czy było to rozwiązanie lepsze i sku­teczniejsze z punktu widzenia walorów obronnych — trudno po­wiedzieć. Było to jednak rozwiązanie inne, przy zachowaniu tych samych najogólniejszych zasad kształtowania i form budowla­nych, nowe: osiągnięcie starożytnej myśli technicznej. Po upływie wielu stuleci od wzniesienia fortec w miejsco­wościach Buhen, Semna czy Mergissa, faraon Ramzes III (ok. 1198 — ok. 1166) zbudował wspaniałą świątynię boga Amona, połączoną z pałacem, w Medinet Habu — zachodniej dzielnicy stołecznych Teb. 

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!