Rodzaje zapraw murarskich

Chcąc wymurować ściany, czy wylać posadzki w nowo wybudowanym domu, musimy nie tylko wybrać właściwy materiał, który do tego celu użyjemy, ale także, może nawet przede wszystkim, zdecydować się na odpowiedni rodzaj zaprawy murarskiej, która będzie przecież spoiwem całej konstrukcji. Do najbardziej rozpowszechnionych mieszanek, należą cementowa, wapienna, cementowo-wapienna oraz gipsowa. Każda z nich ma inne właściwości, toteż stosujemy je w różnych sytuacjach. Zaprawy cementowej używamy przede wszystkim w miejscach, w których występują duże obciążenia. Mieszanka cementowo-wapienna jest zaś najchętniej stosowana podczas tynkowania budynku. Gipsu używa się głównie do wyrobu elementów ozdobnych oraz płyt gipsowo-kartonowych. Dodatek wapna w znacznym stopniu poprawia jego urabialność. Obecnie, coraz rzadziej stosuje się zaprawy wapienne. Wynika to z faktu, iż są one mało odporne na działanie wilgoci i innych czynników atmosferycznych. Ich niewątpliwą zaletą jest duża chłonność ciepła, jednak ze względu na swoje właściwości, samego wapna używa się raczej do wewnętrznych wykończeń budynku.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!