ROBIĄCY GROŹNE WRAŻENIE MASYW CYTADELI

Przez bramę w północno-za­chodnim narożniku mu­rów, do której prowadziła stroma rampa, wchodziło się na rozległe podwórze, z dwu stron przylegające do położonej w narożniku czworoboku surowej, wy­sokiej budowli z czterema potężnymi basztami na narożach i regularnie roz­mieszczonymi występami na całej długości cegla­nych murów. Zwarty ma­syw całej cytadeli  sprawiać musiał rze­czywiście groźne wrażenie. Urartu upadło pod ciosami Medów. Medię wchłonęła niebawem Persja. Tej kres położą wyprawy Aleksandra Macedońskiego. Na gruzach jednych państw powstawały i rozwijały się inne. Na­jeźdźcy burzyli twierdze, zdobywając kraj, i wznosili je, by prze­ciwstawić się kolejnym najeźdźcom.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)