PRZYLEGAJĄCY PIERŚCIEŃ MURÓW

Do warownej bramy przylegał z obu stron pierścień murów, trzema stopniami wznoszących się ku górze. Pierwszą linię obrony stanowił obmurowany stromy wał ziemny. Po wejściu nań nie­przyjaciel stawał nagle przed głęboką fosą, w razie potrzeby zapewne wypełnianą wodą. Wewnętrzna ściana tej fosy przechodziła w wysoki pionowy mur obronny zwieńczony przedpiersiem z blankami i rzędem wąskich otworów strzelniczych. Mur ten ponadto wzmacniały rozmieszczone w różnych odstępach półkoli­ste baszty z dwoma rzędami otworów strzelniczych i krenelażem. Wewnętrzną krawędź tarasu tej linii obrony zamykał najwyższy mur, z czworobocznymi basztami rozmieszczonymi w bliskich odstępach.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!