POZOSTAŁOŚCI OBU NAJWIĘKSZYCH MIAST

Najdoskonalsze przykłady zarówno urbanistyki, jak i fortyfi­kacji stanowią pozostałości dwu największych miast omawianej cywilizacji — Mohendżo-Daro i Harappy. W efekcie częstych kataklizmów powodziowych obydwa były kilkakrotnie doszczęt­nie niszczone i na nowo odbudowywane, na ogół z zachowaniem pierwotnego układu przestrzennego. Mohendżo-Daro w II tysiącleciu p.n.e. zamieszkiwało ponad 40 000 ludzi. Miasto zajmowało obszar o powierzchni przekracza­jącej 2,5 km2, otoczony masywnymi murami obronnymi. W ich obrębie znajdowała się ponadto cytadela, na wysokiej czworo­bocznej platformie, o bokach długości 190 i 380 m. Umacniały ją podwójne mury obronne o szerokości 12 m u podstawy, wysokie na blisko 11 m, co wraz z wysokością obmurowanej platformy da­wało łącznie około 25 m. Baszty i obwarowania bramy stanowiły dodatkowe umocnienia cytadeli.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)