POTĘŻNE CYKLOPOWE MURY

Potężne cyklopowe mury zamku w Tirynsie sięgały 8 m szero­kości przed rozbudową w XIII w. p.n.e.; po rozbudowie szerokość umocnień dochodziła do 17 m. Na uwagę zasługuje też system dojścia do wnętrza warowni. Jeśli pominąć prowadzące do źródła tajemne niewielkie wejście od zachodu, które mogło być z łatwo­ścią zatarasowane głazami i w ten sposób połączone w jedną ścia­nę z murem obronnym, to do zamku wiodła jedna tylko droga, od strony północno-wschodniej. Były tu od XIII w. p.n.e. dwa pierścienie potężnych murów: wewnętrzny, osłaniający właściwy zamek, i równoległy do niego zewnętrzny, który od północy prze­chodził w mur otaczający warowny teren^schronienie dla ludno­ści spoza zamku. Do pierwszej wąskiej bramy, położonej na znacznej już wysokości, prowadziła od północy rampa przylega­jąca do zewnętrznego muru.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)