PAŁACE PERSEPOLIS

Słynne pałace Persepolis, wzniesione na olbrzymim tarasie skalnym, którego ściany  ob­murowane blokami kamiennymi — same już stanowiły przeszko­dę, a zatem element fortyfikacji, otaczał również pierścień mu­rów od północy, zachodu i południa, łączący się z pierwszą linią umocnień miejskich. Właściwe mury obronne wysokie na 11,5 m (od wschodu) do 15 m (od zachodu), wzmocnione czworobocznymi basztami rów­nomiernie rozmieszczonymi i występującymi zarówno przed ze­wnętrzne, jak i wewnętrzne lico  otaczał głęboki rów, przed którym jeszcze biegł potężny nasyp z piachu i żwiru, oblicowany cegłą wypalaną. Rów nie był wypełniany wodą, lecz gromadząc wody deszczowe, chronił umocnienia i taras pałacowy od podmy­wania podczas gwałtownych na tych terenach ulew. Pełnił zatem •nie tylko funkcję fortyfikacji. Dziś pozostały tylko ślady umoc­nień stolicy Dariusza I.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)