OBMUROWANIE NASYPU MURU

Prostopadłe ściany tego nasypu umocnione były masywnym murem z bloków wapienia, piaskow­ca i granitu, kładzionych bez zaprawy. Bloki miały na ogół ku­baturę około 1 m3 i ważyły ponad 2 tony. To właśnie obmuro­wanie nasypu stanowiło fortyfikacje miasta. Narożników broniły dodatkowo baszty, wyższe od murów i częściowo wysunięte ku miastu. Dwie bramy na przeciwległych bokach ścian-umocnień wiązała główna ulica miasta. System fortyfikacyjny stolicy Minejczyków nie należał, jak z tego można wnioskować, do skom­plikowanych, wystarczał jednak widocznie do obrony miasta i jego mieszkańców. W połowie X w. p.n.e. na obszarze dzisiejszego Jemenu ukształ­towało się państwo, założone podobno przez znaną z Biblii kró­lową Sabę tę samą, którą uroczyście podejmował król Salo­mon: Państwo to, znacznie’poszerzone z czasem m. in. o leżące z drugiej strony Morza Czerwonego tereny Etiopii, osiągnęło dość wysoki stopień rozwoju

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)