NAJWAŻNIEJSZY OBIEKT URARTU

Potężne mury obronne rozczłonkowane były czworobocznymi basztami-przyporami, wysuniętymi przed lico obwarowań na metr. Wewnątrz murów, od strony zachodniej zwróconej w kierunku odległej góry Ararat  mieściły się wspaniały pałac z wielką salą kolumnową i świątynia. Od pół­nocnego wschodu do centralnego dziedzińca przylegały zabudo­wania gospodarcze, warsztaty i magazyny. Najciekawszym obiektem obronnym i zarazem najważniejszym, jak się zdaje, w architekturze obronnej Urartu w VII w. p.n.e., była cytadela miasta Tejszebaini koło dzisiejszego Erewania. Zajmowała ona wierzchołek i południowo-zachodni skłon Karmir Biur (Czerwonego Wzgórza), schodząc ku miastu . Zbli­żony do pięcioboku zarys murów obronnych otaczał obszerną przestrzeń zabudowaną od strony północno-wschodniej zwartym kompleksem pomieszczeń przeznaczonych m. in. dla żołnierzy garnizonu, sal reprezentacyjnych namiestnika królewskiego i za­razem dowódcy warowni, długich i wąskich sal wypełnionych na­czyniami na produkty żywności i wino. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)