NA ROZLEGŁYCH TERENACH

Sytuowane były w miejscach z na­tury obronnych, a więc na skłonach wzgórz, i prawie zawsze po­łączone z położoną na najwyższym miejscu cytadelą. Panująca nad miastem cytadela i mury miejskie tworzyły jednolity system fortyfikacyjny. Godne uwagi jest to, że systemy obronne two­rzyła także sieć wielu miast rozrzuconych na rozległych tere­nach, a więc nie tylko obiekty warowne w obrębie poszczegól­nych miast. Sygnalizacja świetlna ułatwiała natychmiastową łączność i wymianę informacji nawet między odległymi miejsco­wościami, dzięki czemu garnizony poszczególnych warowni mogły spieszyć z pomocą zagrożonym miastom. Urartyjskie cytadele, pod wieloma względami naśladujące ta­kież — jeśli idzie o przeznaczenie — budowle hetyckie i asyryj­skie, stanowiły krok naprzód w rozwoju starożytnej architektury obronnej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)