MIASTA I OSADY WIEJSKIE

Zarówno miasta, jak i osady wiejskie były otaczane silnymi murami obronnymi, niekiedy nawet kilkoma pierścieniami mu­rów, z warownymi wrotami i wieżami obserwacyjnymi. Zazwy­czaj nad miastem dominowała jeszcze cytadela, sytuowana na sztucznej, usypanej z ziemi platformie, zajmującej czworobok bokach od kilkudziesięciu do kilkuset metrów, wydźwigniętej na 9 do 15 m. Cytadelę otaczały z reguły podwójne mury obron­ne z warownymi bramami i basztami.Najstarsze osiedla, na przykład w Czanhu-Daro, zajmujące te­ren o powierzchni około 8000 m2, otoczone były murem obron­nym z głazów cyklopicznych, układanych bez zaprawy, a więc podobnie jak w twierdzach hetyckich czy zamkach mykeńskich. Późniejsze nieco, wielkie miasta w dolinie Indusu miały już mu­ry ceglane i to z cegły wypalanej, którą łatwo tu było wyrabiać dzięki obfitości (w tamtych czasach, nie dziś) lasów, a więc drewna do wypalania.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)