MASYW WŁAŚCIWEJ FORTECY

Na nim dopiero dźwigał się potężny masyw właściwej fortecy, o na- rysie czworobocznym, z prostokątnym występem w jednym z na­rożników. W tym właśnie występie mieściło się jedyne wejście, dodatkowo umocnione czworoboczną wieżą, wyrastającą ponad linię murów fortecznych. Schody wewnętrzne prowadziły na płaski dach-taras przykrywający całą budowlę. Z tego tarasu, pozwalającego na pełną swobodę ruchu, załoga odpierała szturmy napastników, jeśli udało im się wedrzeć na taras pierwszego po­ziomu fortecy. Wysokie, masywne mury właściwej fortecy umoc­nione były w pewnych odstępach grubymi, mocno wysuniętymi na zewnątrz ceglanymi przyporami, do złudzenia przypominają­cymi skarpy gotyckich kościołów i zamków, jakie pojawią się w Europie po upływie dopiero 3000 lat.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!