DOMINUJĄCY AKCENT

W II tysiącleciu p.n.e. charakterystyczne były dla terenów Armenii całe osady warowne, w których akcent dominujący sta­nowiła cytadela. Osady te, a właściwie obszerne twierdze, budo­wane z głazów cyiklopicznych, sytuowane były zawsze na wzgó­rzach i wraz z mniejszymi warowniami u stóp tych wyniosłości ‚stanowiły rozbudowany system obronny. Wspaniały rozwój architektury obronnej na obszarach Zakau­kazia nastąpił jednak dopiero w IX w. p.n.e., z chwilą powstania państwa Urartu. Początkowo obejmowało ono tereny z ośrodkiem wokół jeziora Wan. Tutaj też, nad wschodnim brzegiem jeziora, założona została stolica królestwa — Tuszpa (dziś: miasto Wan).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)