CZĘŚCIOWO WYKUTY W SKALE

We wschodniej części założenia, dobudowanej dopiero około 1200 r. p.n.e. (może już za czasów Agamemnona lub jego ojca Atreusa), znalazł się częściowo wykuty w skale długi szyb — ukryte przejście ze schodami, prowadzące do zbiornika z wodą, tak ważną w czasie oblężenia. Mur obronny opasujący cały kompleks, gruby do 6 m i wysoki do 10 m, miejscami wtapiał się w sztucznie usypane tarasy, sta­nowiąc jakby ich oblicowanie. Koronę tej masywnej ściany wień­czyły zębate blanki kryjące drewniany ganek. Baszty i pogru­bione masywy kamienne wzmacniały w nierównych odstępach tę potężną fortyfikację, zakreślającą nieregularną, poszarpaną linię obwodu. Nieregularność owa podyktowana była kapryśną rzeźbą stromego zbocza. Dodawało to zresztą zamkowi obron­ności.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!