CYTADELA W MIEŚCIE IRPUNI

Prócz murów miejskich broniła go potężna cytadela z pałacem królewskim, a ponadto stolicę osłaniał pierścień twierdz rozlo­kowanych na bliższych i dalszych przedpolach: Chajka Berd, Chumum, Górny i Dolny Anzaf, Aralesk. Cytadelę w mieście Irpuni, na wzgórzu Arin Berd, polecił wznieść w 782 r. p.n.e. król Argiszfi I. Należała ona do typu wa­rowni stanowiącej przede wszystkim ośrodek rzemieślniczy na­stawiony na produkcję broni oraz będącej rodzajem spichlerza żywności. Mieściła również w swych murach pałac królewski i świątynię, broniła miasta, choć nie tworzyła wraz z nim jedno­litego systemu fortyfikacyjnego. Cytadela zajmowała zbliżony w planie do trójkąta wierzchołek wzgórza, wznosząc się 65 m nad poziom miasta.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)