CECHY TYPOWE BUDOWLI OBRONNYCH

Ich kultura łączyła w sobie cechy kulturowe świata egejskiego i hetyckiego. Wiele budowli, zwłasz­cza pałacowych i obronnych, przypominało typy architektury asyryjskiej, hetyckiej, ale niekiedy także kreteńskiej i mykeńskiej. Niestety, do naszych czasów zachowały się tylko nikłe śla­dy tych małoazjatyckich miast, pałaców i warowni. Do budowy używano suszonej, wypalanej, a często także glazurowanej cegły, ociosanych bądź nie obrobionych głazów, wreszcie drewna. Budowle obronne owych państw przypominały bądź to obszer­ne warownie i cytadele hetyckie, z basztami czworobocznymi, choć niekiedy — jak w karyjskiej twierdzy zwanej Lelega — półkolistymi, bądź to zamki mykeńskie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)