BUDOWLE ZNAJDUJĄCE SIĘ ZA MURAMI

Na terenie ujętym jej murami znajdowały się zapewne budowle pałacowe i sakralne, jako że cytadela była niewątpliwie ośrodkiem władzy i administracji wielkiego miasta. Zachowane resztki budowli o powierzchni 170X230 m są za­pewne pozostałościami pałacu. Podobne mury obronne z basztami i bramami oraz wyniesiona na platformie cytadela broniły nieza­wisłego życia mieszkańców Harappy. Około 1500 r. p.n.e. kultura doliny Indusu przestała istnieć. Piękne wielkie miasta zamieniły się w ruinę i nigdy już nie odrodziły się tak wspaniale. Przypuszcza się, że zagładę miastom przyniosły jakieś gwałtowne kataklizmy w rodzaju trzęsienia zie­mi czy wylewów rzek, do których nie dźwignęły się już one z ruin. Miary nieszczęścia dopełniły najazdy Ariów, plemion z Azji Środkowej, które od połowy II tysiąclecia p.n.e. zaczęły nękać żyzne i ludne tereny subkontynentu, a ściślej jego obszary północno-zachodnie, dopóki ich ostatecznie nie opanowały po kil­ku stuleciach. Epoka, która teraz nastąpiła — tzw. okres wedyjski — nie pozostawiła wielu śladów architektury. Prawdopodob­nie były to czasy regresu w tej dziedzinie kultury.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)