BUDOWANIE Z KAMIENIA

Miasta medyjskie musiały być dobrze i silnie obwarowane. Otaczał je zwykle co najmniej jeden, a często dwa i trzy pierścienie murów obronnych z basztami oraz głęboki rów przed murem zewnętrz­nym. Grubość murów wahała się w granicach 7—8 m, a wyso­kość dochodziła do 15—20 m. Materiałem budowlanym był z re­guły kamień. Na płaskorzeźbach pałacu w Dur-Szarrukin, gloryfikujących przewagi wojenne asyryjskiego króla i wymieniających przy oka­zji zdobyte przez niego miaśta, znajdują się schematyczne wize­runki dwuwarownych obiektów medyjskich, zdobytych przez Sargona II. pod koniec VIII w. p.n.e.: twierdzy Kiszessu i wa­rownego miasta Charchar.

Witaj na moim serwisie ! Pracuje w budownictwie już wiele lat, mam dużą wiedzę i doświadczenie na moim blogu znajdziesz wiele informacji dotyczących budownictwa i nieruchomości. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)